1 - Verplichte algemene informatie voor de koper

Overeenkomstig en in de zin van art. 7 van wetsbesluit 9 april 2003, n. 70, deelt de verkoper de koper mee dat de goederen / diensten die onder dit contract vallen, worden geleverd door Pivert Srl, met maatschappelijke zetel te Via Diomede Pantaleoni 31, 00166 Rome (RM), PI 13059841000.

Elke mededeling of verzoek om informatie kan schriftelijk worden verzonden naar het adres: Pivert Srl, Piazza Giacomo Matteotti 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) of per e-mail door te schrijven naar info@pivert-store.com

Pivert Srl (hierna te noemen "Verkoper") biedt op de website www.pivert-store.com diensten aan voor de verkoop van producten, hierna de "Diensten", met betrekking tot het merk Pivert, hierna ook wel de "Leverancier" genoemd. . Gebruikers die zich registreren en de Diensten willen gebruiken, accepteren de algemene voorwaarden die in dit document worden uiteengezet.


2 - Downloaden en raadplegen van de voorwaarden van het contract

De Klant kan een kopie van deze AVV bewaren, evenals alle documenten die het Contract vormen met betrekking tot de Producten die op de Site zijn gekocht, met gebruikmaking van de normale functies van zijn browser (bijv.: "Bestand" -> "Opslaan als").

Bovendien kan de Klant de gegevens van zijn Bestelling archiveren, hetzij door de AVV te downloaden, overeenkomstig de bepalingen van het vorige artikel 1.1, en, met ondersteuning van de functies van zijn browser, de gegevens op te slaan die zijn samengevat in de laatste webpagina die voorafgaat aan het doorsturen van elke Bestelling, beide door te wachten op de Orderbevestigingse-mail die Pivert na het plaatsen van de Bestelling naar het door de Klant opgegeven e-mailadres zal sturen.

De gegevens van elke Bestelling worden door Pivert op haar systemen opgeslagen. Om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te behouden, zal de klant er alleen toegang toe krijgen na voorafgaande authenticatie in het gereserveerde gebied van de site genaamd 'Account', door de juiste toegangsgegevens in te voeren door de klant die zullen worden toegeschreven aan hem op het moment van registratie op de Site. In deze gereserveerde zone kan de Klant, door zijn inloggegevens in te voeren, de reeds afgesloten contracten, de lopende bestellingen en de zojuist doorgestuurde bestellingen raadplegen, alsook zijn contactgegevens, eventuele bankgegevens en / of gegevens met betrekking tot het abonnement van de nieuwsbrief service. De Klant verbindt zich ertoe zijn inloggegevens voor toegang tot het bovengenoemde gereserveerde gedeelte van de Site vertrouwelijk te behandelen en niet ter beschikking te stellen aan derden.


3 - Totstandkoming van het contract

Gebruikers hebben de mogelijkheid om al hun bestellingen te plaatsen vanaf de pagina's van de website www.pivert-store.com.

Elke gebruiker verklaart het volledige recht te hebben om creditcards of andere betaalinstrumenten te gebruiken die kunnen worden gebruikt op de website www.pivert-store.com en dat ze voldoende krediet hebben om alle kosten te dekken met betrekking tot productaankopen via www.pivert-store. .com.

Zodra de producten zijn weergegeven, is het mogelijk om het product te kiezen dat van belang is door de knop "Kopen" te selecteren, op deze manier wordt een overzichtspagina weergegeven met de gegevens met betrekking tot de prijs van het product. In het "Winkelwagen" -scherm kan de gebruiker de soorten producten die hij wil kopen, de relatieve prijzen en verzendkosten controleren. Op dit punt is het mogelijk om de bestelling te bevestigen, te annuleren of te wijzigen.

Door tijdens het betalingsproces op de knop "Kopen" te klikken, verklaart de gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de transacties tussen de verkoper en de gebruikers. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling door een e-mail en / of geautomatiseerde berichten te sturen. De prijzen van de geleverde goederen / diensten, eventuele belastingen en heffingen, evenals de extra kosten voor verzending en verpakking, worden nauwkeurig aangegeven tijdens het definiëren van de bestelling, vóór de bevestiging ervan en vóór de betaling.

De producten blijven eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een gebruiker met wie er een lopend geschil is.

De korting en de prijsvergelijking worden berekend aan de hand van de door de leverancier gecommuniceerde catalogusprijzen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestellingen worden opgeslagen (onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product).

De bestelling is onderworpen aan deze voorwaarden die het contract zodanig regelen dat alle andere voorwaarden en methoden waaronder een bestelling door de koper kan worden geplaatst, worden uitgesloten.


4 - Prijzen en tarieven

De prijzen van de geleverde goederen / diensten, eventuele belastingen en heffingen, evenals de extra kosten voor verzending en verpakking, worden nauwkeurig aangegeven tijdens het definiëren van de bestelling, voordat de bestelling wordt bevestigd. Informatie over verzendkosten en eventuele gratis verzending is ook te vinden in het gedeelte Veelgestelde vragen.


5 - Levering

De producten waarvoor de bestelling door de verkoper is geaccepteerd, worden geleverd op het adres dat de koper in de bestelling heeft opgegeven, gemiddeld koerier, binnen 4 werkdagen vanaf het moment van de bestelling, met uitzondering van weekenden en feestdagen en met uitzondering van bepaalde weersomstandigheden en / of verzendadressen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn (bijvoorbeeld: sneeuw, eilanden, enz ...).

Levering vindt plaats door vertrouwde expediteurs en / of koeriers tegen de verzendkosten die tijdens het voltooien van de bestelling op het scherm worden aangegeven, berekend op basis van het gewicht, het volume en de bestemming van de goederen.

De verzendkosten zijn gratis.

Elke levering wordt als voltooid beschouwd vanaf het moment dat de transporteur de producten ter beschikking stelt aan de koper, als gevolg van het systeem dat de transporteur gebruikt om zendingen te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de producten bij levering te controleren en om eventuele voorbehouden en klachten in te dienen die gerechtvaardigd lijken, inclusief de mogelijkheid om het pakket te weigeren als het geopend is of duidelijke tekenen van bederf vertoont.

Reserveringen en klachten moeten aan de verkoper worden gericht per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail naar de adressen vermeld in art. 1.


6 - Betaling

Het saldo van aankopen wordt gedaan via PayPal, creditcard of prepaidkaart. De geaccepteerde kaarten zijn alle kaarten die behoren tot de circuits Visa, Visa Electron, Postepay en MasterCard.

Voor meer veiligheid heeft alleen de bankpartner toegang tot de gegevens van de kaart die wordt gebruikt voor de betaling, terwijl de verkoper geen mogelijkheid heeft om dergelijke gegevens te kennen of op te slaan.

In het geval dat de virtuele POS (internet verkooppuntterminal) de weigering van de kaart meedeelt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de koper online op de hoogte gebracht van de bovengenoemde annulering.

In geval van niet-beschikbaarheid van het product nadat de bestelling al is geplaatst, wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering. Na deze annulering is de snelheid waarmee de bankrekening van de koper wordt bijgeschreven afhankelijk van het type creditcard en de voorwaarden van elke bank.


7 - Herroepingsrecht

Op grond van wetsbesluit nr. 21/2014 - “Tenuitvoerlegging van de richtlijn 2011/83 / EU betreffende consumentenrechten” - het is mogelijk om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop de koper of een derde, niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de koper, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Pivert Srl, Piazza Giacomo Matteotti 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Tel +39.02.87233212, e-mail: info@pivert-store.com op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract door middel van een expliciete verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail).

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt de goederen te willen retourneren, heeft hij 14 dagen de tijd om de gekochte producten terug te sturen naar het volgende adres:
Pivert Srl
Giacomo Matteotti Vierkant 5
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Na ontvangst van de goederen zal Pivert het door de koper betaalde bedrag voor de aankoop terugbetalen.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper van de goederen.

Pivert-producten moeten worden geretourneerd:
- goed verpakt in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd, beschadigd of vuil) en voorzien van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie;
- voorzien zijn van het vervoersdocument (aanwezig in de originele verpakking), zodat Pivert de Consument kan identificeren (Ordernummer, naam, achternaam en adres);
- zonder duidelijke gebruikssporen, behalve die welke compatibel zijn met het uitvoeren van een normale test van het artikel. Dat wil zeggen dat ze geen sporen van langdurig gebruik mogen dragen die langer duren dan nodig is voor een test, en ze mogen niet in een zodanige staat verkeren dat wederverkoop onmogelijk is.

Als het geretourneerde Pivert-product niet voldoet aan de bepalingen van de vorige paragraaf, is de herroeping niet van kracht.

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice via info@pivert-store.com.


8 - Garantie van conformiteit van de goederen

De leverancier is jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de gekochte goederen in overeenstemming met en voor de doeleinden van de bepalingen van het consumentenwetboek (Titel III - Wettelijke garantie van overeenstemming en commerciële garanties voor consumptiegoederen, HOOFDSTUK I van de verkoop van verbruik, in de artikelen 128 en volgende van Wetsbesluit 22.07.2005 n. 206), op voorwaarde dat het geen defect is dat de koper kende op het moment van ondertekening van het koopcontract.

Elk gebrek moet binnen twee maanden na ontdekking worden gemeld aan de Verkoper (die de Leverancier vervolgens op de hoogte zal brengen van het product) door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het adres waarnaar wordt verwezen in art. 1. De datum van poststempel van verzending van de aangetekende brief is tussen partijen authentiek.


9 - Bescherming van persoonlijke gegevens

De verkoper informeert de koper, conform art. 13 van wetsbesluit van 30 juni 2003, n. 196 (TU Privacy) waarin bepalingen zijn vastgelegd voor de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dat de persoonsgegevens die door de koper zijn verstrekt of anderszins zijn verkregen in het kader van de activiteit van de verkoper, mogen worden verwerkt, in overeenstemming met de geciteerde wetgeving en van wetsbesluit nr. 171/98 over privacy in telecommunicatie.

Persoonsgegevens worden door de verkoper elektronisch en strikt vertrouwelijk verwerkt en enkel gebruikt voor de uitvoering van het contract en voor het beheer van de bestelling van de producten. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is verplicht met het oog op de levering van de goederen en het niet communiceren ervan zal het sluiten en uitvoeren van het contract verhinderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is: Pivert Srl. Geen andere gegevensverwerking dan die nodig is voor de uitvoering van de levering mag worden uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de koper.

Volgens art. 7 van Wetsbesluit 196/03, heeft de koper het recht om een ​​indicatie te krijgen van de oorsprong van de persoonsgegevens, van de doeleinden en behandelingsmethoden, van de toegepaste logica in geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten, of de identificatiegegevens van de eigenaar, van de managers en van de aangewezen vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de onderwerpen van de categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er als aangewezen vertegenwoordiger in de grondgebied van de staat, van managers of aangestelden.

De koper heeft ook het recht om bijwerking, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens, annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, te verkrijgen, inclusief die waarvan bewaring niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens verwerkt, de verklaring dat de bovenstaande handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze vervulling onmogelijk blijkt of het gebruik omvat van middelen die duidelijk niet in verhouding staan ​​tot het beschermde recht.

Ten slotte heeft de koper het recht om, om legitieme redenen, geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor het doel. voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. Om de rechten uit te oefenen waarin art. 7 van Wetsbesluit 196/03, kan de koper zijn schriftelijk verzoek, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail, richten aan de verwerkingsverantwoordelijken, door zijn verzoek te sturen naar de adressen vermeld in art. 1.


10 - Intellectuele eigendom

De aanbieder behoudt zich alle rechten voor op de teksten, werken, illustraties en afbeeldingen die op de webpagina's van de site www.pivert-store.com worden gereproduceerd in overeenstemming met de auteursrechten en in overeenstemming met de intellectuele eigendom.

In dit verband en in overeenstemming met de bepalingen van de Intellectual Property Act is het gebruik alleen toegestaan ​​voor privégebruik, tenzij anders aangegeven, inclusief verdere beperkingen van de Intellectual Property Code.

Elk ander gebruik is bedoeld als vervalsing en wordt gesanctioneerd in overeenstemming met de intellectuele eigendom, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Alle volledige of gedeeltelijke reproducties van de catalogus op de website www.pivert-store.com zijn ten strengste verboden.


11 - Verantwoordelijkheid en beslechting van geschillen

De foto's en teksten die worden gereproduceerd om de aangeboden producten te illustreren, zijn niet contractueel. Bijgevolg is de verkoper niet aansprakelijk in geval van fouten in enige reclame voor de te koop aangeboden producten die door de leveranciers zijn ontvangen.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige veroorzaakte schade, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die het gevolg kan zijn van een storing of misbruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan de producten die door Leverancier zijn aangebracht.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden gevraagd voor eenvoudige fouten of weglatingen die mogelijk hebben bestaan ​​ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten.

De verkoper is niet aansprakelijk jegens een koper of een derde voor enige indirecte schade, verlies, winst of omzet die op enigerlei wijze ontstaat, ook al waren deze redelijkerwijs te voorzien door de verkoper.

Zonder de voorgaande clausules te beperken, kan de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze algemene voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of moeten worden betaald voor de transactie die aan de oorsprong van die aansprakelijkheid ligt, ongeacht de oorzaak of vorm van de actie in kwestie.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor contractbreuk in geval van voorraadstoringen of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en vervoermiddelen en / of communicatie, overstroming of brand.
Bij een geschil wendt de koper zich tot de verkoper voor een minnelijke schikking.

Voor alle burgerlijke geschillen met betrekking tot dit contract of daarmee verband houdende, die tussen de partijen kunnen ontstaan, is de verplichte territoriale bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of woonplaats van de koper, indien deze zich op het grondgebied van de Italiaanse staat bevindt, zoals vastgesteld door art. 63 van Wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 "Consumentencode", met betrekking tot de bevoegde rechtbank.


12 - Wijziging van deze algemene voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, door zowel de inhoud en diensten die via de site worden aangeboden als het formaat waarin ze verschijnen of waarmee ze op zijn servers worden weergegeven, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. . Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website www.pivert-store.com en moeten door de koper worden aanvaard bij elke aankoop via de website artisan.com.

Geregistreerde gebruikers die het niet eens zijn met de wijzigingen van de algemene voorwaarden, moeten dit melden en vanaf de datum waarop de nieuwe versie van kracht wordt, stoppen met het gebruik van de diensten van www.pivert-store.com.

In het geval dat een van de voorwaarden van de algemene voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar was, is deze nietig en zijn de overeenkomsten tussen de partijen van toepassing en, bij gebreke daarvan, de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.


13– Volledigheid

Aan de aankoop zijn voor de koper geen andere lasten, verplichtingen of uitgaven verbonden dan die welke in dit contract zijn vastgelegd.